Page 11 - Catalogue 2023 PNG
P. 11

 ,‘    ‘T \ xxx   
‘ ‘ ~  5   
/,1? V *«;»§;;t=.‘si‘~T A  
" T M   
- - /~— \/ -—Tv,gss;‘~‘ , V a T ..  Ei-. TT _~::;-. _:;%.;,e., ,., '§{;’”' '-‘-..\~‘,;\._»‘'¥>.
1‘  ~«.; ;'*=\+.T‘::.. ‘A x 4 T ‘ifls. M  :3. 
«=:.~+<; -* /‘ -5.. T.: - ,: ' T ‘ FT‘; -x ‘A :-2*‘?  “‘~‘-. F‘ \;i\’T”$§- « 2*:
  V   I = T
“\ e ‘ ‘~\. 1 1; T ,,»_a,;.,;T’ I T _ ' Q 7r....2 ‘‘'"-J.-. r.., y ' 3-,1‘ " __ ~".=“‘
 "“"~'»"‘ _, T ‘W ‘:,",_ 'A3“"$  ‘t~';‘;L ~.§_.'-‘saf 5 
‘i’ T +‘ -‘‘:‘C .. -ta‘ fi~ /’ ,>=+%“4 1‘ “3 v  °%§‘5*x~;~ 3
‘;’x‘aéA{,«§‘:3;§*-‘3x‘.~s<“'1:,“ 3"’ }_‘.fi 3” -E ‘:‘,'f’:‘.""'_/. -5-,» ‘ T. ‘T ‘ 7 ~§«:€E,'7.5_.‘\.~:; .. ms“...
 "_4_;£Yf;-5  1 X‘ , ‘i ‘ ;‘,x‘§mT roe’. \

  A If '7=*~ T. V "~77; . 31 ‘ ‘T " * ‘ ‘ J 2,, IR
 x, ~ *1’ Q» 1»‘« ' ‘ " ‘~,., ' é,’ '- '-.\ ; M: i : ‘T V‘ «  .,.-.4 .._, 3 __ J ‘ E ‘ _ 3
H ,r/.‘.3,'\\§-~'.-. _ ‘ 2 -*_~\~ -4» _ V \-.». ., — ~ ~ . ~‘-, “ . ,*“V "A 3‘ 

¢.:m[\~ -<.,/- ~r_‘;.‘;“._._>.1. _‘ '_ I _ A ‘- ',.»{Tz_ TT f..x.; . -. ~T '~ _, 'f» _/" : 
 \T__, ‘_:“’:§;;;'g!“.‘:')':';L :7‘ K:  I ._‘3..\.,3~. 1}!’ 5- . . J, 

 T ‘x"e"-*'*«\*T.::;_;?e%T;,? ‘ V ‘ , , ,

 Ti /Vat fim/my tfie extmuatzon,

 ;;;  *f‘=a::§L;:‘:« fiat Jeefezy tfie fie}! fez’;/ou/< Ufe eficmye; very qufefi/y, in a
 <~<‘*»s*a~~f‘  , A‘ T. ' 1 X:-T-:

 ‘j:;;:' ,3‘; _, .,,’;y.::T’\v +5‘ ;, JI'l‘uaz‘I'oI«t I’; {fie /eey to fia/I/Imexx. Very /Jogft/ye way, ffyou /et ft,

 { ‘ ,;,: ** ‘ —-—5’w‘::E-“-.~ST"- 

  * ® ®
— ~   4  
   In F *1
  -;;:.; ‘ T 1 T» -4 '° e ' .
 ~  ‘s~‘~ M11 6‘: M 
~1%L?,"l”?l‘-T Succeeere no ,  .1»; T..t:.TT_..-.l—=-a ~" .'
A5“;  gfirgf - 2, hi .7_ l Hf}; , _, a .
 ,r  ( Tc0 n r -e , .
~- 3 , .T .T——_ ~,, . - , 2 ,\~: _‘. A . ,gn ' -: ;,T . ,
3-)‘: ~‘ T :w»:~ T.\;:;: v  . _ ‘ I H
1.. V; 73' xx“  V ‘E 4.’
 5- - « T T:.:»,: .  ~ 
:- ‘¢‘ _ ' _'- ‘.4 - ~ ‘ , v,‘“”~ Hg‘ 1» ’ 3 - i 1
5. ma, '- *5‘ :3 _“ I-‘.5 ‘.,A,__ ...._Z. I--.’:~..*:=;-.. =T— wfiar- 4 _--~T..—~..=.4T:- 3&2‘?
. . I \ W
T, , ;, Eil . ,
 ’ V. - .~ 3‘ , _. __ _ .-
~.,v~>_ — -3 . ‘ 7' ‘A-_ ‘ ,. - ‘:“,
 f V‘/e,m"*gW0iF*"@ "f7:é« W me ma muccemma we ma to
 . ‘ _ V N 1‘ H k K“ /7 “"9 "'2" ,0 “Ce/7 _ " 0"; L fa//u/<e are or/meet exact/y tfie Mme.

..-**‘*;,:- *"" . 3'“ _ .» ‘"2: «g -' '* " r-'“*v-5. “ ,

   —‘?‘f~»~"=xsrg;;°T‘.‘:::§‘,,,,“7-**... / \~-' A A
t“_ T .3,‘ ‘ ,_ » ‘~-“ .4.” . ,- “>4 ._ < a W Vv

“'?.-%*”’7?.»é§fi° v '? . '1 ’  ‘V

 e,   -* Ur/e omfofflou/< xmay/m/on,

 ». aw - imp.» ~  -T ‘  a.

 '«; .. 42*‘  - ~‘ -‘~*‘..:,:‘ -“‘>;' v  v

 H A   notyou/‘ firxto/y.
.> T. - :-';~' we an..z., ~\3*-. T-  T - T. ‘~ " w” T

 T T » V  '.:~‘X‘*t‘3'L\n’,‘,’\‘.:Tf‘:w)/'\ .‘7  T‘ ‘~Tk.~..f '\ .;

  ~  ’»
 TT "'_',"’~‘>£.~‘:';_v.=‘,,>-‘~._" T,_:~\.;?.~“::<:.k.?s~r?.% :4~13.7«¢, :— 3-:s..>'.‘.:-,,1'§‘-u.-a*:,‘«’*-‘,, ; . T  ‘\",.
 .- .“~ ' ‘v“-13::*{’*¢?$:3‘ML‘¢§Tt:i'}iLg&W'£7-7:-:.  ‘ “ ' 5-  '~~'* . .\ ,»
!.::.~,T.;~- ’Efi:I=?":.‘v '1.’~....v:»:.e' : .4 . ~¢ ».-_m\rv\‘-4=*~«:4:.;li¢~'3. ‘=1 2.-».-.»s‘.,\.‘.. T - _"!’b._< - — ; . -M.
 1 -\_. 3- «=~=';:T_\r,=*« . T , ,‘ .;'.—*3:.~?:;.zTv -r'_»§-W. V ;g ». , -
 T — T   - ' «;¢r:
 W-‘M n‘1M‘aM «  ‘ L
 71$“. ‘ ‘  ‘ ‘ 7‘ ‘FM 7 “‘-2 ““ T. _ . 4T .
  A WMM V  w n 
. We ~ ‘ g ' -
:?<;.\y;\: A *  .
~ at ' 
. ‘up 4. T 3. ‘ " ‘ as
* - ‘ 3415??
j ' I -v -.1 . ‘ 5
b, ‘ ' ‘ a .3 TA‘ ‘Q. m
Q ~ '
"- T ' . ,, " " ‘ N; V‘. T .T s
k * — ~‘ T ‘K, ‘ ~ " ‘T ~ , T xv? Tfiey/‘eater tfie éfiieu/Ly, tfie more
W’ §_ ” — " 5‘ _ ‘igdx if ;  tfiey/o/y:'ezm/‘moum‘:'ezy:'t.
V R’ ‘ . 7 Q.‘ :‘\&~' I; \ . r’ ‘T ‘$1
3‘ 1- __ =m ‘ K Q V)‘ ,. \ ht ‘ 
.;v_:-<\\\ my ‘ : , h,;‘{',‘',,,v'‘i ’3?,.\
 4*   . ~   ~ '   

 *7 W'3‘=*\  ”  T _ T   1  

T-=:~ ;‘ 5 « ~ T . T — ~'~;~ '»...w T v‘ — x . .. 5,: .. « ~ ‘-A‘:-~_Z' ' :.- T . -‘ .9 ;_ , A, ::s«., T;

 T "N"  "-2 2451,»;-rage 5‘ -:“'7"<=:‘ ' xi

T T Ti ‘ “ — »«.a“~«~..—.£;‘:;—~’«W‘-;,~.- =.'~E—..M-’:v"fi "
=  _ .~»:~«: _. ~» r», -4.. 3?‘ » ~~--°--‘--I
 -~ «a-=t:I. ‘ .s;. . 5*;-;'§;':» .e> ; ;.:= T~‘. T,  ‘T . ‘ 
 .:*i1~»‘ .459 556 ''~'~'.-‘~:e.~-~.. »7. W  _ { - 2 —s:...._

 =..;,«. ” ' ‘me’ , "as? . 3' .‘ ,, A as‘. Z is, _ \\\~
.1  ~ ~ = T. T‘-, i’ - a

  — "T = - ~ ' ® ‘ ’ ‘ &

009

   9   10   11   12   13